Volné pozice pro manažery a specialisty

Profil společnosti

MBV International, s.r.o. je personálně poradenská společnost, specializovaná na vyhledávání a výběr vhodných kandidátů zejména pro střední a vyšší management českých i zahraničních firem do trvalého i dočasného pracovního poměru.

Společnost byla založena v roce 1992 a za dobu své činnosti uskutečnila vyhledání a obsazení celé řady pozic u významných tuzemských i zahraničních klientů. 


Mezinárodní příležitosti

Společnost MBV International dlouhodobě spolupracuje se zaměstnavateli z tuzemska i většině evropských zemí. 

Díky účasti v mezinárodních sítích HR agentur i díky extenzivnímu portfoliu kontaktů po celé Evropě obsazuje společnost MBV International volné pozice pro zaměstnavatele z uvedených zemí:

Zásady naší práce

Jsme loajální k našim zákazníkům a přísně chráníme jejich zájmy. Zdržujeme se jakéhokoliv jednání, které by mělo za následek vznik majetkové újmy zákazníka, poškozovalo jeho obchodní jméno či postavení v obchodních kruzích.

Chováme stejnou úctu ke všem našim partnerům – tedy jak ke kandidátům, tak i k zákazníkům, a o vývoji zakázky oběma stranám pravidelně reportujeme.

Máme dlouholeté zkušenosti v oboru Vašeho podnikání a bereme na sebe jen ty závazky, o jejichž realizovatelnosti jsme sami přesvědčeni.

Při poradenství s našimi klienty i uchazeči hovoříme vždy na rovinu a s otevřeností. Cílem je předat hodnotnou radu vyplývající ze znalosti oboru, nikoliv zavděčit se partnerům za každou cenu.

Jsme stále v obraze, sledujeme změny a novinky v legislativě, jakož i na trhu práce a analyzujeme jejich důležitost pro naše zákazníky a uchazeče

Jsme připraveni převzít zodpovědnost a ceníme si transparentnosti v komunikaci s našimi zákazníky i uchazeči.

Podklady uchazečů předáváme klientovi až na základě jejich souhlasu. Souhlas uchazeče vyžadujeme i v případě získávání referencí z jeho před- cházejících zaměstnání. Stejně tak se zavazujeme zákazníkovi, že uchováme v tajnosti veškeré informace, které získáme v průběhu plnění zakázky a to i po jejím ukončení.

Splňujeme veškeré zákonné předpoklady pro výkon této licencované činnosti.

Kontaktujte nás

MBV International, s.r.o.

K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10

Tel.
+420 271 745 210
Fax
+420 271 745 132
Mobil
+420 602 232 509
Email
office@mbv-inter.com
Kontaktujte nás »